Arkiv : 2010 – 2018

Hvis du klikker på lenken til en av utgavene av Skjernøyposten like under teksten her, åpnes et nytt vindu med det aktuelle nummeret av avisen.  Når det nye vinduet er åpnet, kommer det til syne en meny nede i høyre hjørne.  I menyen kan du velge følgende:  Bla fra side til side, forstørre og forminske, lagre eller skrive ut.  I noen av utgavene kan du også søke etter tekst – ved å bruke trykke <Ctrl> F.   Om du klikker på lenken til den utgaven du vil ha med høyre mustast og velger «Lagre linken som», kan du få lagret utgaven på din edb-maskin.

2010 – 42.  årgang

 

2011 – 43. årgang

Skjernøyposten nr 1 2011
Skjernøyposten nr 2 2011
Skjernøyposten nr 3 2011
Skjernøyposten nr 4 2011

 

2012 – 44. årgang

Skjernøyposten nr 1 2012
Skjernøyposten nr 2 2012
Skjernøyposten nr 3 2012
Skjernøyposten nr 4 2012

 

2013 – 45. årgang

Skjernøyposten nr 1 2013

 

2014 – 46. årgang

 

2015 – 47. årgang

Skjernøyposten nr 1 2015
Skjernøyposten nr 2 2015
Skjernøyposten nr 3 2015
Skjernøyposten nr 4 2015

 

2016 – 48. årgang

Skjernøyposten nr 1 2016
Skjernøyposten nr 2 2016
Skjernøyposten nr 3 2016
Skjernøyposten nr 4 2016

 

2017 – 49. årgang

Skjernøyposten nr 1 2017
Skjernøyposten nr 2 2017
Skjernøyposten nr 3 2017
Skjernøyposten nr 4 2017

 

2018 – 50. årgang

Skjernøyposten nr 1 2018
Skjernøyposten nr 2 2018
Skjernøyposten nr 3 2018