Arkiv : 1980 – 1989

Hvis du klikker på lenken til en av utgavene av Skjernøyposten like over teksten her, åpnes et nytt vindu med det aktuelle nummeret av avisen.  Når det nye vinduet er åpnet, kommer det til syne en meny nede i høyre hjørne.  I menyen kan du velge følgende:  Bla fra side til side, forstørre og forminske, lagre eller skrive ut.  I noen av utgavene kan du også søke etter tekst – ved å bruke trykke <Ctrl> F.   Om du klikker på lenken til den utgaven du vil ha med høyre mustast og velger «Lagre linken som», kan du få lagret utgaven på din datamaskin.

Skjernøyposten nr 3 1980
Skjernøyposten nr 4 1980

1981 – 13. årgang

Skjernøyposten nr 4 1981

1982 – 14. årgang

Skjernøyposten nr 3 1982
Skjernøyposten nr 4 1982

1983 – 15. årgang

Skjernøyposten nr 1 1983
Skjernøyposten nr 2 1983
Skjernøyposten nr 3 1983
Skjernøyposten nr 4 1983

1984 – 16. årgang

Skjernøyposten nr 1 1984
Skjernøyposten nr 2 1984
Skjernøyposten nr 3 1984
Skjernøyposten nr 4 1984

1985 – 17. årgang

Skjernøyposten nr 1 1985
Skjernøyposten nr 3 1985
Skjernøyposten nr 4 1985
 
Skjernøyposten nr 4 1986

1987 – 19. årgang

Skjernøyposten nr 1 1987
Skjernøyposten nr 2 1987
Skjernøyposten nr 3 1987
Skjernøyposten nr 4 1987

1989 – 21. årgang

Skjernøyposten nr 1 1989
Skjernøyposten nr 2 1989
Skjernøyposten nr 3 1989
Skjernøyposten nr 4 1989