Redaksjon

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra våre lesere, nye og gamle, og om du har tips til nye saker, ris eller ros, ber vi om at du kontakter redaksjonen.

I redaksjonen for Skjernøyposten sitter :

  • Evert Knutsen          tlf: 416 68 949
  • Janne Knutsen         tlf: 915 49 971
  • Rita Dyrstad             tlf: 415 56 866
  • Eivind Syvertsen       tlf: 913 66 994
  • Mariell C. Birkemo    tlf: 994 14 944
  • Torstein Rike            tlf: 954 60 005
  • Herbjørn Pedersen   tlf: 916 09 356

  Vår epostadresse er:

  

Kontakt i USA: Morgan Hansen, Box 549, Annandale N.J 08801 USA, tlf: 908-693-7626

Adresseforandring kan meldes til Evert Knutsen, Skjernøyvn 254, 4516 Mandal