Abonnement

Skjernøyposten drives på non-profit basis, men for å dekke inn utgifter til trykking og distribusjon av avisen, har vi satt prisen på et års abonnement til kr 200,-. For abonnenter i USA er prisen 26 USD. Abonnement kan betales til vår bankkonto 7877.06.62604.

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å kontakte oss om abonnement, adresseforandring eller lignende.

Adresseforandringer kan evt. meldes til Evert Knutsen:

  • Skjernøyveien 254, 4516 Mandal.
  • Tlf 38 26 86 86 / mobil 41 66 89 49.