Arkiv : 1970 – 1979

Hvis du klikker på lenken til en av utgavene av Skjernøyposten like over teksten her, åpnes et nytt vindu med det aktuelle nummeret av avisen.  Når det nye vinduet er åpnet, kommer det til syne en meny nede i høyre hjørne.  I menyen kan du velge følgende:  Bla fra side til side, forstørre og forminske, lagre eller skrive ut.  I noen av utgavene kan du også søke etter tekst – ved å bruke trykke <Ctrl> F.   Om du klikker på lenken til den utgaven du vil ha med høyre mustast og velger «Lagre linken som», kan du få lagret utgaven på din datamaskin.

1970 – 2. årgang

Skjernøyposten nr 1 – 1970
Skjernøyposten nr 2 – 1970
Skjernøyposten nr 3 – 1970
Skjernøyposten nr 4 – 1970

1971 – 3. årgang

Skjernøyposten nr 1 1971
Skjernøyposten nr 2 1971
Skjernøyposten nr 3 1971
Skjernøyposten nr 4 1971

1972 – 4. årgang

Skjernøyposten nr 1 1972
Skjernøyposten nr 2 1972
Skjernøyposten nr 3 1972
Skjernøyposten nr 4 1972

Skjernøyposten nr 3 1973
Skjernøyposten nr 4 1973

1976 – 8. årgang

Skjernøyposten nr 1 1976
Skjernøyposten nr 2 1976
Skjernøyposten nr 3 1976
Skjernøyposten nr 4 1976

1977 – 9. årgang

Skjernøyposten nr 1 1977
Skjernøyposten nr 2 1977
Skjernøyposten nr 3 1977
Skjernøyposten nr 4 1977

1978 – 10. årgang

Skjernøyposten nr 1 1978
Skjernøyposten nr 2 1978
Skjernøyposten nr 3 1978
Skjernøyposten nr 4 1978

1979 – 11. årgang

Skjernøyposten nr 1 1979 Jubileumsnummer
Skjernøyposten nr 2 1979
Skjernøyposten nr 3 1979
Skjernøyposten nr 4 1979